Välkomna till oss!

Den lilla förskolan med det stora hjärtat.

Förskolan Stora Hjärtat  är en privat,  familjär och pedagogisk förskola som ligger i Hossmo, ett par minuters bilväg söderut från Rinkabyholm. Förskolan bedrivs i gamla och vackra Hossmo skola mitt emot Hossmo kyrka. Naturen och strövområden ligger nära intill förskolan och vi går ofta ut på skogspromenader och upptäcktsfärder. Vi har en härlig stor gård att leka på. Förskolan består av en avdelning med barn 1-5 år och här arbetar engagerade och utbildade pedagoger som sätter ert barns behov i centrum. All mat på Stora Hjärtat lagas från grunden i vårt kök av Marie som är vår köksansvariga.

 

Pedagogisk verksamhet

Vi arbetar långsiktigt för att vår verksamhet ständigt skall utvecklas och hålla hög kvalitet. Det är ett arbete som bygger på delaktighet och medverkan från oss som arbetar här, och lyhördhet mot barn och föräldrar. En annan viktig del i vårt arbete är att arbeta för allas lika värde. Läroplanen formulerar värdegrunden och uppdraget samt mål och riktlinjer för vår verksamhet.

Vi använder oss av dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser och utveckling. Där både barn och familjerna får möjlighet att bli delaktiga i de processer som sker på förskolan.

   

 

Om oss

Vårt arbetssätt präglas av att barnen skall ha en lärorik, utvecklande, trygg och trivsam vistelse i förskolan. Vi vet att alla barn är kompetenta och utgår från att alla barn skall klara så mycket som möjligt på egen hand. Det gör vi genom att ägna tid till grundverksamheten som innebär alla dagliga återkommande rutiner, för att skapa självständighet och tilltro till sin egen förmåga. Vi skapar lärorika och lustfyllda situationer som är grundade i barnens intressen och vi vuxna finns till hands, stöttar och uppmuntrar barnen till nya kunskaper och erfarenheter.

Målsättningen för verksamheten är att sätta barnet i centrum och lägga grunden för ett livslångt lärande utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar. Målet är också att barnen skall få vara den de är, känna samhörighet med varandra och med alla vuxna. Vi vill ha roligt tillsammans, så att vi får trygga och glada barn!


Marie kökschef


Annie förskollärare (föräldraledig)


Gittan förskollärare


Maja förskollärare (föräldraledig)

Anna barnskötare


Annika  barnskötare

Monica förskollärare

Anna (pool tjänst) 

 

Nyheter

Studiebesök i ambulansen

Vi hade turen att en mormor ville komma och visa oss en riktig ambulans! Det var väldigt spännande att få titta på allt, höra vad man gör, de som ville fick till och med sätta på blåljusen. Väldigt uppskattat av barnen!   Tack igen för besöket!  

Pippi

Vi uppmärksammade Astrid Lindgrens dag genom att prata om hennes sagor och höjdpunkten var att självaste Pippi Långstrump kom på besök.