Syskonförtur

Från och med den 1/3-21 ändras syskonförturen.
Syskon till barn som redan går på Stora Hjärtat har förtur i kön i mån av plats.
Detta för att vi ska kunna upprätthålla god kvalitet i verksamheten.