Välkommen till oss

Förskolan Stora Hjärtat är en privat, familjär och pedagogisk förskola som ligger i vackra Hossmo. Förskolan är omgiven av en härlig natur, inspirerande utemiljö och i närheten ligger en bondgård att besöka. För lite längre utflykter till Ljungbyholm eller Rinkabyholm finns det två lådcyklar att tillgå. Stora Hjärtat är en syskonförskola med barn från 1-5 år och här arbetar för närvarande sex engagerade och utbildade pedagoger som sätter ert barns behov i centrum. All mat på förskolan lagas från grunden i vårt kök av vår köksansvariga Marie.

Om oss

Vårt arbetssätt präglas av att barnen skall ha en lärorik, utvecklande, trygg och trivsam vistelse i förskolan. Vi vet att alla barn är kompetenta och utgår från att alla barn skall klara så mycket som möjligt på egen hand. Det gör vi genom att ägna tid till grundverksamheten som innebär alla dagliga återkommande rutiner, för att skapa självständighet och tilltro till sin egen förmåga. Vi skapar lärorika och lustfyllda situationer som är grundade i barnens intressen och vi vuxna finns till hands, stöttar och uppmuntrar barnen till nya kunskaper och erfarenheter.

Målsättningen för verksamheten är att sätta barnet i centrum och lägga grunden för ett livslångt lärande utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar. Målet är också att barnen skall få vara den de är, känna samhörighet med varandra och med alla vuxna. Vi vill ha roligt tillsammans, så att vi får trygga och glada barn!

 

HÄR JOBBAR VI!

 

Annie: Förskollärare

Helen: Barnskötare

Anna: Barnskötare

Malin: Förskollärare

Gittan: Förskollärare

Annika: Barnskötare

   Marie: Kock