Ansök till oss!

Ansök!

Förskolan Stora Hjärtat har en egen kö. Tänk på att ansöka i god tid innan ditt barn behöver plats. Syskon till barn som redan går på Stora Hjärtat har förtur i kön i mån av plats.

I speciella fall om vi bedömer att det  behövs för att balansera upp barngruppen, har även viss åldersgrupp förtur i kön

Du kan ansöka genom att fylla i dina uppgifter i formuläret här nedanför, för att ansöka krävs ett personnummer
till ditt/ert barn. Vi kontaktar dig/er och skickar placeringsavtal när plats finns till ditt/ert barn.

Det går även att ansöka genom att ladda hem och fylla i blanketterna lite längre ner på den här sidan.    Maxtaxa

    Avgift tas ut 12 månader om året.

    Vi följer Kalmar kommuns maxtaxa.

    För barn i allmän förskola upp till 15 tim/vecka betalas ingen avgift. För de barn som har vistelsetid överstigande 15 tim/vecka reduceras förskoleavgiften med 33%.

    Blanketter