Pedagogisk verksamhet

Vi arbetar långsiktigt för att vår verksamhet ständigt skall utvecklas och hålla hög kvalitet. Det är ett arbete som bygger på delaktighet och medverkan från oss som arbetar här, och lyhördhet mot barn och föräldrar. En annan viktig del i vårt arbete är att arbeta för allas lika värde. Läroplanen formulerar värdegrunden och uppdraget samt mål och riktlinjer för vår verksamhet.

Vi använder oss av dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser och utveckling. Där både barn och familjerna får möjlighet att bli delaktiga i de processer som sker på förskolan.